Prawo do odstąpienia od umowy

z dniaPRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy  bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów zwrotu rzeczy jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę.
Termin do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 

Aby skorzystać z prawa  odstąpienia od Umowy, Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu. Sprzedawca dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia pocztą elektroniczną. W przypadku wysłania oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie za pośrednictwem e-mail. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami .

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Regulamin