Reklamacje i zwroty

z dnia

 

REKLAMACJE
 

 1. Wszystkie Towary sprzedawane przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu Sklepu są wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.

 2. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Produktu bez wad, na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.

 3. W przypadku wystąpienia wad, Klient może dochodzić swoich uprawnień z rękojmi, a w przypadku jej udzielenia - również z gwarancji.

 4. W celu zareklamowania wadliwego Produktu na podstawie rękojmi, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wadliwości Produktu, ze wskazaniem czy korzysta z rękojmi, czy z gwarancji (w przypadku gdy została udzielona gwarancja), przyczyny reklamacji (w przybliżeniu podać na czym wada polega), podaniem swoich danych, w tym: imię i nazwisko lub firma, adres e-mail lub numer telefonu, adres korespondencyjny, potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji.

 5. Klient powinien wskazać wybrany sposób rozpatrzenia reklamacji: naprawa, wymiana, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna.

 6. Klient wraz z reklamacją powinien dostarczyć lub odesłać reklamowany Towar, chyba że ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji Klient ma obowiązek udostępnienia Towaru Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

 7. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi przykładowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi w załączniku w zakładce Reklamacje i zwroty. Skorzystanie z tego formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Klienta. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że dokument ten został przygotowany tak, by usprawnić i ułatwić procedurę reklamacyjną.

 8. O jest ile to możliwe, Sprzedawca zwraca się z prośbą o dołączenie do reklamacji także dowodu zakupu (np.: paragonu, faktury, potwierdzenia przelewu lub zapłaty).

 9. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 


ZWROTY

 

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu udostępnionym w załączniku w zakładce Reklamacje i zwroty.

 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży między innymi w następujący sposób:

  1. na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres Sprzedawcy: AN NARZĘDZIA M. Dziewoński A. Dziewońska sp.j. ul. Wóycickiego 5A, 01-938 Warszawa lub składając pismo pod tym adresem,

  2. pocztą elektroniczną na adres: sklep24@auto-narzedzia.pl

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument może dokonać zwrotu Towaru w następujący sposób:

  1. przesyłając Towar na adres Sprzedawcy,

  2. dostarczając Towar do Filii w Warszawie lub Krakowie.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odesłania Towaru.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).

 8. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 11. Sprzedawce informuje, że Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której:

  1. przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  2. przedmiotem świadczenia są rzeczy (Towary), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 12. Sprzedawca odmówi przyjęcia zwrotu Towarów dokonanego przez Konsumenta będącego przedsiębiorcą w przypadku naruszenia zasad dotyczących zwrotu.

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Regulamin